fbpx
Stadhuisplein 3, 4531 GZ Terneuzen
+31639435235
info@libreadvocatuur.nl

Erfrecht

Erfrecht

Als iemand overlijdt moet er een hoop geregeld worden. Ook de verdeling van de nalatenschap. Iedere erfenis kent zijn eigen afwikkeling. Waar de ene familie het ogenschijnlijk in alle redelijkheid onderling gemakkelijk oplost, lukt het de andere niet zich neer te leggen bij het testament dat degene die is overleden heeft achtergelaten.

In een testament wordt vaak aangegeven wie erfgenaam is en wie wat erft. Steeds vaker wordt in het testament ook een executeur aangewezen die bepaalde taken toebedeeld krijgt, zoals het regelen van de nalatenschap. Soms is geen testament aanwezig. Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap verdeeld dient te worden.

Verdeling van nalatenschap

Het verdelen van een nalatenschap blijkt in de praktijk lastig en vaak is geen sprake van goede harmonie. Bij erfrechtelijke kwesties komen vaak heftige emoties kijken.  Hierbij kan het gaan om “oud zeer”, bijvoorbeeld als al geruime tijd ruzie bestaat tussen een aantal erfgenamen. Ook “nieuw zeer” komt vaak voor, bijvoorbeeld als degene die is overleden in het testament anders heeft bepaald, dan gehoopt of verwacht.

En wat te doen als je het gevoel hebt dat het familielid dat is overleden nooit het testament kan hebben laten maken dat bij overlijden blijkt te zijn opgemaakt? Jij kunt er namelijk van overtuigd zijn dat het testament niet juist kan zijn, bijvoorbeeld omdat het betreffende familielid eigenlijk al niet meer zo goed kon bepalen wat hij of zij wilde toen het laatste testament werd opgemaakt.

Een ander probleem dat zich regelmatig voordoet is dat degene die in het testament benoemd is om de nalatenschap af te wikkelen, de zogenoemde executeur, onvoldoende vertrouwen geniet van de erfgenamen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de executeur niks of onvoldoende doet of zich niet aan de regels houdt.

Soms heeft het er alle schijn van dat veel geld is verdwenen terwijl je vermoedt of weet dat degene die is overleden het geld niet zelf kan hebben opgemaakt. Dit zorgt voor de nodige boosheid bij de erfgenamen die hiermee worden geconfronteerd. Soms komt aan het licht dat een van de erfgenamen bewust meer heeft gekregen of wordt duidelijk dat iemand in de nabijheid van de erflater zichzelf heeft verrijkt ten koste van degene die inmiddels is overleden. Ook dit leidt tot de nodige verontwaardiging bij de achterblijvers.

In alle genoemde gevallen leiden de onderliggende emoties vaak tot ruzie tussen de erfgenamen waardoor een oplossing verder weg lijkt dan ooit. Als jij in een dergelijke situatie verzeild bent geraakt, dan kan Libre Advocatuur je helpen. Libre Advocatuur kan met jou de nalatenschap analyseren alsook adviseren over de wijze waarop de nalatenschap verdeeld dient te worden. Samen met jou zoekt Libre Advocatuur naar een passende oplossing voor jouw situatie. Deze oplossing kan soms gevonden worden in overleg tussen de nabestaanden. Of overleg met de executeur of de notaris. Het komt ook voor dat een procedure voor de kantonrechter of rechtbank gevoerd moet worden. Ook dan kan Libre Advocatuur je bijstaan. De erfrechtelijke geschillen waarvoor onder andere je bij Libre Advocatuur terecht kunt voor advies en/of procedure zijn:

  • De geldigheid en uitleg van een testament;
  • De wijze van verdeling van een nalatenschap tussen de erfgenamen;
  • De vaststelling en opeisbaarheid van legitieme porties en aanspraken;
  • Het functioneren van een executeur of een (ex-)gevolmachtigde;
  • De vaststelling van (niet-opeisbare) erfdelen;
  • Het recht op informatie en de verkrijging daarvan;
  • Verjaring in het erfrecht.

Als je benieuwd ben wat Libre Advocatuur voor jou kan doen, neem dan contact op met Libre Advocatuur door het maken van een afspraak of vul het contactformulier in.