fbpx
Stadhuisplein 3, 4531 GZ Terneuzen
+31639435235
info@libreadvocatuur.nl

Ouderlijk gezag & omgangsregeling

Ouderlijk gezag en omgangsregeling

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag omvat het recht en de plicht om voor een kind te zorgen en het op te voeden. Als een kind tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan zijn de ouders automatisch gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag ontstaat dan van rechtswege. Dat is niet het geval bij ongehuwden. Om alsdan gezamenlijk ouderlijk gezag te verkrijgen, zal een aantekening in het gezagsregister gemaakt moeten worden. Toestemming van de moeder van het kind is hiervoor nodig. Soms leidt dit tot een geschil en dan kan door een rechtelijke uitspraak het ouderlijk gezag verkregen worden. Het wijzigen van gezamenlijk ouderlijk gezag naar alleen belast worden met het gezag, bijvoorbeeld na een scheiding, is ook mogelijk.

In de genoemde gevallen, maar ook in andere situaties die te maken hebben met het gezag, kan Libre Advocatuur je bijstaan. Hierbij kun je denken aan het verkrijgen van vervangende toestemming bijvoorbeeld om samen met je kind(eren) te mogen verhuizen of voor het aanvragen van een identiteitsbewijs/paspoort.

 

Omgangsregeling

De wet bepaalt dat ieder kind recht heeft op een omgangsregeling met zijn of haar ouders. Het heeft de voorkeur dat ouders samen afspraken maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en deze afspraken in een ouderschapsplan neerleggen, waarbij beide ouders zich aan de gemaakte afspraken houden. Het is echter niet altijd mogelijk om samen tot afspraken te komen en het komt ook voor dat de gemaakte afspraken aanpassing nodig hebben. In die gevallen kan een omgangsregeling vastgesteld of gewijzigd worden door een rechter.

In Nederland bestaat geen wettelijk recht voor opa’s en oma’s op omgang met hun kleinkinderen, maar de wet geeft wel aan dat iemand die een nauwe en persoonlijke betrekking (‘family life’) met een kind heeft, recht heeft op omgang. De relatie tussen opa en oma en hun kleinkind(eren) kan dusdanig intensief zijn dat hiervan sprake is. In dat geval kan aan de rechter worden gevraagd een omgangsregeling vast te stellen met hun kleinkind(eren).

Of je nu juist wel omgang wil hebben of je van mening bent dat omgang (op dit moment) niet wenselijk is, Libre Advocatuur kan je in alle mogelijke ouderlijk gezag- en omgangsregelingen helpen. Dus niet alleen begeleiding om samen tot afspraken te komen die in een ouderschapsplan komen te staan, maar ook als procederen voor jou de enige oplossing is. Neem voor juridisch advies vrijblijvend contact op of vul het contactformulier in.