fbpx
Stadhuisplein 3, 4531 GZ Terneuzen
+31639435235
info@libreadvocatuur.nl

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

De impact van een scheiding is voor kinderen groot. Als ouders kun je de negatieve gevolgen van een scheiding beperken. De beste manier hiervoor is om als ouders te blijven samenwerken en communiceren. De wet schrijft voor dat ouders in een scheidingssituatie (echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of verbreking samenwoning) waarin ouders gezamenlijk het gezag over een kind uitoefenen, afspraken dienen te maken over hun kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

In dit ouderschapsplan moet in elk geval het volgende worden opgenomen:

  1. Het gezag;
  2. De verblijfplaats en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Dus wie gaat er wanneer voor de kinderen zorgen?
  3. De verdeling van de kosten van de kinderen (de kinderalimentatie). Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld, wie betaalt wat, hoeveel en tot welke leeftijd;
  4. De wijze waarop jullie als ouders met elkaar over de kinderen communiceren.

Soms lukt het niet om samen tot afspraken over de kinderen te komen en kan er geen ouderschapsplan worden opgesteld. Dan kan de rechter beslissingen nemen over de kinderen. Libre Advocatuur helpt je bij het opstellen van een ouderschapsplan, maar kan ook een procedure voor je voeren als blijkt dat jij en je ex-partner samen niet tot afspraken kunnen komen. Het is ook mogelijk om een procedure te starten om het ouderschapsplan te wijzigen als de gemaakte afspraken over de kinderen aangepast moeten worden.

Als je wil weten wat Libre Advocatuur voor jou kan doen om te komen tot (de aanpassing van) een ouderschapsplan, een uitspraak van de rechter over de kinderen, of juridisch advies neem dan contact op met Libre Advocatuur door het maken van een afspraak of vul het contactformulier in.